21 October, Wednesday: Out of the Museum


16:00-16:30 Creative Çukurcuma

Naz Cuguoğlu & Mine Kaplangı (curators, maumau and BLOK art space, TR)

Guest: Cansu Çakar (artist, TR)

“Creative Çukurcuma” was founded by Naz Cuguoğlu and Mine Kaplangı in 2015. It aims to provide a platform for art centers, creative project-based spaces, art galleries and all other kinds of collaborativecreative working spaces. It focuses on providing its members with a network to learn about each other’s ongoing projects, exhibitions and activities and offers opportunities for collaborative projects. One of its main purposes is to rebuild the nearly forgotten ‘neighborhood’ experience for the new generation. It is a cumulative announcement board open to everyone. There will be periodical meetings, seminars, exhibitions, workshops at cafes, restaurants, and wine houses around Çukurcuma; stay tuned for announcements about projects taking place in the neighborhood.

“Creative Çukurcuma” projesi 2015 yılında Istanbul’da Naz Cuguoğlu ve Mine Kaplangı tarafından kurulmuş olan kar amacı gütmeyen bir inisiyatiftir. Çukurcuma’da bulunan sanat merkezlerinin, yaratıcı proje mekanlarının, galerilerin ve her türlü ortak çalışma alanının tek bir çatı altında toplanmasını amaç edinen bu platform; üyelerin mahallede gerçekleşen proje, sergi ve etkinliklerden haberdar olmalarını, yardımlaşmalarını ve ortak çalışmalar için bir araya gelmelerini sağlayan fırsatlar yaratır. Eski komşuluk anlayışını genç kurumlar arasında kurmayı hedefleyen inisiyatif, herkese açık ve ortaklaşa kullanılabilecek bir duyuru ve eylem tahtası olmayı amaçlar. Mahallede yaşayanların ve çalışanların da dönemsel olarak yapılan projeler hakkında bilgi edinmelerine, bu projelere dahil olmalarına destek verir. Ayrıca Çukurcuma ve çevresinde bulunan cafe, restoran, şarap evleri ve komşu mekanlarda dönemsel toplantı, seminer, sergi, atölye gibi çeşitli projeler organize ederek mahalleyi canlandırmayı amaçlar.

 

16:30-17:00 The OFF-Biennale Budapest – Alternatives to What Exactly

Katalin Timár (curator and theorist, University of Pécs, Ludwig Museum, HU)

In the spring of 2015, partly as an answer to the current cultural and political situation in Hungary, a group of mostly free-lance curators and art workers launched the first edition of the OFF-Biennale Budapest. Unlike most cultural projects in the country, OFF did not rely on any form of public funding or publicly funded institutions but only on private financial resources and volunteer work. The lecture addresses some of the dilemmas that this decision entails and critically assesses some projects from a cultural-political perspective.

O günlerde yaşanan kültür ve siyasi duruma kısmen bir cevap olarak 2015 sonbaharında bir takım serbest kuratörler ve sanatçılar OFF-Bienal Budapeşte etkinliğinin ilk etabını gerçekleştirdi. OFF-Macaristan’da yapılan kültür projelerinin çoğunun aksine – herhangi bir kamu kaynağının veya kurumun desteğini almayıp sadece özel finans kaynakları ve gönüllü çalışmalarla gerçekleşti. Sunum sırasında böyle bir kararın ne gibi ikilemlere yol açtığını anlatıp birkaç projeyi kültürel ve siyasi açıdan inceleyeceğiz.

 

17:00-17:30 Coffee Break

 

17:30-18:00 Collaboration or Contention? – Some thoughts on project spaces and some examples of the situation in Switzerland

Claire Hoffmann (curator and art historian, Deuxpiece, CH)

What is a project space or artist-run-space? How do they work? Who are the agents behind it? What are their aims and effects? The vagueness in the definition of a project space, the difference in their respective mission statements, curatorial practices and self-perceptions seems to be at the core of not-for-profit, urban, artist-run and project- spaces. Starting from the seeming lack of a common denominator between these art initiatives, the talk will look at this curatorial plurality based on some examples from Switzerland.

Proje alanı veya sanatçının çalışmış olduğu alan nedir? Nasıl çalışıyorlar? Arkasındaki temsilciler kimdir? Amaçları, etkileri nedir? Proje alanı teriminin tanımındaki belirsizlik; her birinin , kuratörlük çalışmaları ve kendileri hakkındaki düşüncelerinde olan farklılıkları, kar amacı olmayan bir yapının içerisinde olmalarına bakışları , şehirci, sanatçı tarafından yürütülmüş ve proje alanlarının merkezinde yer aldığı görünüyor. Sunumumuz bu sanat inisiyatiflerin ortak payda eksikliğinden başlayarak ve İsviçre’deki bazı örneklere dayanarak bu kuratörlüğün çoğunluğyla ilgilenecek.

 

18:00-19:00 Round table talk with Claire Hoffman (curator, CH), Creative Çukurcuma (association, TR), Katalin Timár (curator, HU), moderator: Füsun Ipek (artist and curator, HU-TR)

 

19:00-20:00 Artwalk: Tomtom: A quarter which never gets enough art

Serhat Cacekli (curator, Tophane Artwalk, TR)

Full of arts and crafts ateliers, the Tophane-Çukurcuma-Karaköy triangle is one of the most vivid parts of Istanbul when it comes to creating and sharing art. Taking this special route of Tophane Artwalk designed for the Urban Series symposium, we will listen to the story of rapid gentrification in the Tomtom quarter from the artists and craftspeople we visit, while discovering new places and streets which bring together old, and new, contemporary and traditional.

Sanatçı ve zanaat atölyeleri, müze ve galerileriyle Tophane-Çukurcuma-Karaköy üçgeni, İstanbul’da sanatsal üretimin ve paylaşımın en yoğun gerçekleştiği bölgelerden biri. Tophane Artwalk’ın Urban Series kapsamında gerçekleştireceği bu özel rotada eski ile yeniyi, geleneksel ile çağdaşı bir araya getiren sokaklar ve yeni mekanlar keşfederken, ziyaret edeceğimiz sanatçı ve zanaatkarlardan, nezihleştirme (gentrification) süreci hızla devam eden Tomtom Mahallesinin hikayesini dinleyeceğiz.Leave a Reply